fiskebanner

Prosjektledelse

Utbyggingsprosjekter

I alle former for utbyggingsprosjekter trengs det en prosjektleder. Vi har lang erfaring fra ulike type prosjekter alt fra skogsbilveibygging, småkraftverk og elektriske fiskesperrer. Dersom dere har planer for å realisere et allerede ferdig planlagt prosjekt eller dere bare har ideen, kan vi kanskje være en samarbeidspartner for dere.

Ulike fiskerelaterte prosjekter

Vi har hatt prosjektledelse både ved rotenon behandling i Telemarkskanalen mellom Hogga og Kjeldal høsten 2011, samt ved bygging av den elektriske fiskesperren i Telemarkskanalen nedstrøms Kjeldal sluse våren 2012.

Eksempler på andre prosjekter er "Bedret utvandring for smolt ved bruk av lys og alternative overløp, Storelva Tvedestrand".


Skjøtsel i Naturreservat

Både Lars og Jan-Petter har hatt flere prosjekter i Naturreservater for Fylkesmannen i Telemark. Skjøtsel i Hellås og Ørstvedthalvøya plantefredningsområde og et omfattende gjerde prosjekt på Langøya ved Langesund.

Elektriske fiskesperrer

Jan-Petter var innleid som prosjektleder for bygging av den første elektriske fiskesperren i Norge. Oppdragsgiver var Fylkesmannen i Telemark i nært samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim. Den elektriske fiskesperren i telemarkskanalen stod ferdig i mai 2012.

I 2013 bygger Agder energi fiskesperre nummer 2 i Norge, i Nidelva ved Arendal for å hindre oppvandrende laks i å søke inn i utløpstunnelen fra Rygene kraftstasjon.

I tillegg til disse to prosjektene, arbeider vi for tiden med forstudier til mulige elektriske fiskesperrer flere steder i Norge og Sverige.

Sluttrapport for fiskesperreprosjekt – Kjeldal

Prosjekter

ferdig_sperre

Ferdig fiskesperre fra prosjektet i Telemarkskanalen 2011-2012.
smith-root