fiskebanner

Om oss

Lars Tormodsgard

Lars ble uteksaminert som skogsingeniør ved Høgskolen i Gjøvik i 1994, og ble ansatt i Øverby Skog i 2009.

Arbeidserfaring som driftsleder hos Løvenskiold Fossum i Skien.

Har spesialkompetanse innen skogbruk, fisk og utmarksforvaltning.

Har også i det siste jobbet med forvaltningsrettede oppgaver innleid hos Fylkesmannen i Telemark, samt som prosjektleder for det fylkeskommunale bioenergiprogrammet "Grøn Varme / Telemark 2010-2012"


Jan-Petter Enger

Jan-Petter er uteksaminert som Forstkandidat (økonomi/takst) ved Norges Landbrukshøyskole i 1989.

Arbeidserfaring som avdelingsleder og skogsjef hos Løvenskiold Fossum i Skien. Har arbeidet ett år i Tanzania for selskapet Green Resoures AS, som Technical manager og vært Daglig leder i Heliskog AS og ved Fosstveit Kraft AS.

Har gjennom mange år innehatt en rekke styreverv i ulike selskaper. Blant annet som styreformann/styremedlem i Nortømmer AS, Bjørndalen Pukkverk AS og Pegasus Helicopter AS mfl.

Har spesialkompetanse utover skogbruk innen prosjektledelse, arbeid med reguleringsplaner, vegbygging og div grunnarbeider.

lars

Lars Tormodsgard


jan_petter

Jan-Petter Enger