fiskebanner

Eiendomsutvikling

Utarbeidelse av reguleringsplaner

Vi kan hjelpe deg med utarbeidelse av reguleringsplaner fra A til Å. Alt fra en ide om utnyttelse av et areal til ferdig godkjent reguleringsplan. Vi hjelper gjerne til med konsulentbistand gjennom det offentlige byråkratiet og produserer våre karter med programmet Gemini.


Konsesjonssøknader / Driftsplaner råstoffutvinning

Alle uttak av en viss størrelse er pålagt å ha en godkjent driftsplan og etter hvert en driftskonsesjon. Går du med tanker om å utnytte en del av eiendommen til råstoffutvinning kan vi kanskje hjelpe deg.

Vi arbeider med både pukkverksdrift og naturgrusforekomster. I mange tilfeller er det også fornuftig å tilrettelegge for etterbruk av arealet som i en periode blir utnyttet til råstoffutvinning.

Er din eiendom egnet til råstoffutvinning?

Er du i tvil om nettopp din eiendom egner seg til råstoffutvinning, så få en uforpliktene vurdering av oss. Vi bistår gjerne i alle ledd av planleggingen.

smith-root